வணக்கம். எனது இணையத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். நீங்கள் கொடுக்கும் ஆதரவும், ஊக்கமும்,கருத்துக்களும் என்னையும் எங்கள் தமிழையும் வளர்ப்பதற்காகவே........
இவ் இணையத்தளத்தை பார்ப்பதோடு உங்கள் உறவுகளுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள்

Saturday, 10 September 2011

Wednesday, 7 September 2011

வெளிநாட்டில் இருக்கும் நண்பர்கள் கொஞ்சம் பாருங்கள்

விளம்பரம் LUXSUMI VIDEO AND PHOTO

LUXSUMI VIDEO AND PHOTO