வணக்கம். எனது இணையத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். நீங்கள் கொடுக்கும் ஆதரவும், ஊக்கமும்,கருத்துக்களும் என்னையும் எங்கள் தமிழையும் வளர்ப்பதற்காகவே........
இவ் இணையத்தளத்தை பார்ப்பதோடு உங்கள் உறவுகளுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள்

Tuesday, 7 April 2015

 மு. நீர்ஜி போட்டியாளர் இல : 11 - மு.நீர்ஜி என்னுடைய நண்பனின் மனைவி அவங்களுக்கு எனது சார்பாக நீங்களும் மணப்பெண் அலங்கார போட்டியில் வெற்றி பெற செய்யுங்க

 Jaffnanews.lk online media நடாத்தும் “Best Bridal Makeup Awards 2015” போட்டியில் நான் பங்குகொண்டிருக்கின்றேன்.. எனது போட்டியாளர் இல : 11. ஆகவே இல.11 க்கு வோட் போடுங்கள்.

ஒருவர் ஒருநாளில் ஒருதடவை மட்டுமே வாக்களிக்க முடியும்.
வாக்களிப்பு முடிவுத்திகதி 10-04-2015 (மதியம் 12 மணிவரை).

விளம்பரம் LUXSUMI VIDEO AND PHOTO

LUXSUMI VIDEO AND PHOTO